MENU
Aula_close Layer 1
Sanderumskolen

Fakta om Sanderumskolen

Klassetrin og spor på skolen:

På Sanderumskolen er der alle klassetrin fra 0. til 9. klasse, og der er i udgangspunktet 3 spor på alle klassetrin. Skolen har også en heldagsafdeling med alle klassetrin fra 0. til 9. klasse.

Der er ca. 700 elever på Sanderumskolen og ca. 90 medarbejdere

Tilbud:

Skolens SFO er opdelt i tre tilbud.

  • Forårs-SFO
  • SFO tilbud til elever fra 0. til 3. klasse
  • SFO2 til elever fra 4. klasse

Samarbejde i undervisningen:

Sanderumskolen samarbejder med de øvrige skoler i skoledistriktet omkring valgfag. Vi samarbejder også med Odense Musikskolen omkring valgfag, og undervisning i musik og bevægelse, ligesom der  er etableret faste samarbejdsaftaler med lokale erhvervsvirksomheder.

Haver til maver er en fast del af undervisningen for eleverne i 3.klasse

I forbindelse med konfirmationsforberedelse samarbejde skolen tæt med Sanderum Kirke