MENU
Aula_close Layer 1
Sanderumskolen

Skolens principper

Principsamling

Hvad er et princip?

Sanderumskolens principsamling indledes med følgende forklaring:

Et princip er rammesættende for en skoles kultur, og fungerer guidende og vejledende for skolens ansatte. Principper udarbejdes i overensstemmelse med de eksisterende gældende regler. Det betyder, at bestyrelsen kan udarbejde principper, der lokalt giver mening og sammenhængskraft uden at begrænse det eksisterende ledelsesrum eller medarbejdernes metodeansvar.

En skoles principper skal implementeres i skolens hverdag, og når det ikke lader sig gøre orienteres skolens ledelse, således at der skabes kollektiv viden om princippets svagheder eller særlige situationer, hvor princippet ikke har ladet sig kunne praktisere. En forudsætning for, at principperne praktiseres med succes, er, at der er kollektiv viden om deres eksistens, og at antallet af principper er begrænset og indholdsmæssigt koordinerede.

Hvem udarbejder principper?

Det er skolebestyrelsen der udarbejder principper, i dialog med skolens ledelse. Da skolebestyrelsen er sammensant af elevrepræsentanter, forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter, betyder det at alle principper bør være udarbejdet i dialog med alle parter de berører. Bestyrelsen afgør selv hvilke områder der skal udarbejdes principper for, men der er på det seneste kommet krav om principper for udvalgte områder.

Er der nye principper på vej?

Skolebestyrelsen der er tiltrådt i august 2018, har besluttet at der skal arbejdes med nye principper i den kommende bestyrelsesperiode, med et særligt fokus på at opfylde kravene om principper for udvalgte områder.

Hvor kan man se skolens principper?

Du finder skolens principper her i principsamlingen - Det er også her du finder skolens antimobbestrategi, som er indarbejdet i princippet "Sundhed og trivsel".

Ud over principper, kan skolebstyrelsen også udarbejde andre vejledende dokumenter - f.eks. skolens kommunikationsguide