MENU
Aula_close Layer 1
Sanderumskolen

Elevinvolvering

Elevinvolvering på Sanderumskolen

ElevinvolveringMed skolereformen er der kommet endnu mere opmærksomhed på, hvorledes alle elever inddrages i deres egen og fællesskabets læring.

Lærere og pædagoger er forpligtet til hele tiden at være i dialog med eleverne på en sådan måde, at eleverne oplever sig medinddraget i undervisningens indhold og organisering.

Eleverne skal kunne se mening i arbejdet og have et helt klart billede af, hvad målet med aktiviteterne er, såvel for sig selv som for fællesskabet.

Som skole er vi optaget af, at ”elevernes stemme” kommer til orde og høres på en måde,
hvor eleverne lærer, at det at ytre sig og bidrage rent faktisk får en betydning.

For at lykkes med disse ambitioner er det vigtigt, at vi som skole hele tiden har opmærksomhed på, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Kommunikation er omdrejningspunktet for skolens kultur og vi er meget opmærksomme på, at eleverne, når de kommunikerer respektfuldt og udviser lydhørhed, rent faktisk også oplever, at det får effekter som de kan se og som har en form de selv har været med til at skabe.

Elevinvolvering skal ske hver dag og i en mangfoldighed af udtryksformer; men vi har på Sanderumskolen også 2 elevråd, som bygger på tanken om det repræsentative system.
Hvert elevråd har tilknyttet en lærer til at bistå eleverne i at få nogle gode og resultatgivende møder og arrangementer.

Vi ønsker, at de elever, som bliver valgt ind i elevrådet, får nogle behagelige og lærerige erfaringer i dette forum.

ElevinvolveringErfaringerne fra arbejdet i elevrådet har for alle eleverne betydning for deres oplevelse af at tage medansvar, således at de på den lange bane kan blive ydende og ansvarstagende medborgere i vores samfund.

Eksempler på resultater elevrådet har præsteret:

  • Etablering af en madordning på 7. – 9. årg.
  • Bidrag til processen med de nye fysiske rammer til skolens Ungemiljø
  • Planlægning af skolens Trivselsdag, hvor ældre og yngre elever mødes om forskellige aktiviteter
  • Introduktionsmøder for nye elever i Ungemiljøet
  • Talt de yngste årganges sag for at få en ny legeplads
  • Evalueret starten på den nye folkeskolereform

 

Citater fra elevrådet:

”Elevrådet er blevet hørt og inkluderet under hele processen, da Ungemiljøet gennemgik
en større renovering. Vi har fået tildelt fælleslokaler, skabe til private ejendele og
smartboards til alle klasser”

”Vi har i samarbejde med skolens ledelse og bestyrelse etableret en madordning, som alle ungemiljøelever nu nyder godt af”

”I elevrådet forespurgte vi på 2 vandautomater til Ungemiljøet, hvilket vi blev imødekommet
i af ledelsen og Sanderumskolens Støtteforening. Vi har nu mulighed for at drikke iskoldt
vand, lave te, kaffe og mindre retter”